Persondatapolitik – Eventhall

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Eventhall er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Eventhall
Øster Parkvej 2, 8270 Højbjerg
info@eventhall.dk
tlf. 60 19 87 52
CVR 33639872

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

• Formål: For kontakt ifbm. en booking
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, email og telefonnummer.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

• Oplysningerne stammer fra brugerens egen indtastning.

Opbevaring af dine personoplysninger:

• Vi opbevarer dine personoplysninger i 48 måneder.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

• Formål: for at vurdere din profil, personlighed og adfærd overfor vores målgruppe.
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

• Navn, email, telefonnummer, adresse, uddannelse og tidligere jobs/arbejdspladser. Adfærd på sociale medier.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• LOV nr 429 af 31/05/2000 (Persondataloven) Afsnit 2

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

• Egne kilder og profiler.

Opbevaring af dine personoplysninger:

• Vi opbevarer dine personoplysninger i 48 måneder.

 

Når du booker hos os, behandles følgende personoplysninger:

• Formål: For kontakt ifbm. en booking
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, email og telefonnummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• LOV nr 429 af 31/05/2000 (Persondataloven) Afsnit 2

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

• Egne indtastninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

• Vi opbevarer dine personoplysninger i 48 måneder.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er Version 1.0 af Eventhall´s persondatapolitik skrevet 18.05.2018.