Teambuilding billeder

Teambuilding

Udfordr dine kolleger i farverig kamp

Center for HR og Eventhall har udviklet et unikt teambuilding-koncept: Vi kombinerer det bedste fra Eventhalls paintball-pakker med Center for HR’s brug af Insights®’ udviklingsværktøjer samt viden om team- og medarbejderudvikling, samarbejde, kommunikation og personligt lederskab – og på den måde får din virksomhed en unik mulighed for videreudvikling.

Vi udbyder derfor arrangementer af 4 timers varighed med det formål at tage deltagerne ud af deres vante rammer og sætte dagligdagen i perspektiv – det bliver en øjenåbner for det samlede team og de enkelte medlemmer.

Hvert eneste arrangement tilpasses specifikt til det enkelte team og tager udgangspunkt i følgende opbygning:

  • Briefing (½ time): Med udgangspunkt i Insights®’ farverige univers sætter vi rammerne for dagens paintball-session. Fokus vil være på hver enkelt deltagers præferencer i forhold til bl.a. kommunikation og samarbejde.
  • Paintball (3 timer): Deltagerne inddeles i hold – enten på baggrund af dagligdags arbejdsgrupper/afdelinger eller Insights’ fire farver – hvorefter spillet går i gang. Undervejs vil instruktør Philip Loft Thomsen observere deltagerne og komme med løbende input.
  • Debriefing (½ time): Arrangementet rundes af med en debriefing, hvor deltagernes oplevelser med paintball-sessionen bliver knyttet til high-performing teams, herunder effektiv kommunikation og optimalt samarbejde.

 

Effekten af arrangementet er, at der bliver skabt et fælles referencepunkt, der styrker teamet fremadrettet – og deltagerne vil være bedre i stand til at:

  • Forstå hinandens individuelle forskelligheder
  • Skabe et fælles fundament, så målsætningerne opfyldes
  • Tage ejerskab for udfordringer og resultater
  • Tilpasse den individuelle kommunikation, så der skabes et stærkt samarbejde

Om instruktøren

Philip Loft Thomsen er uddannet officer i Forsvaret, men har siden 2006 været selvstændig med eget firma, hvor fokus bl.a. har været på teambuilding og ledelsesudvikling.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig med at sammensætte en spændende og indholdsrig dag.

Ved at kombinere det sjove og sociale element med en faglig dag får I en vitaminbombe. Arrangement efterlader sig indtryk og stof til eftertanke. Det styrker samarbejdet og øger trivslen samtidig med at I har fået en fantastisk oplevelse med både sjov og alvor. Foredraget tilrettelægges altid i tæt dialog med virksomheden. På få timer kommer I tættere på hinanden – både fysisk og mentalt.

Teambuilding

Brug for lederudvikling eller teamudvikling?

Eventhall i Århus tilbyder lederudvikling, teamudvikling i samarbejde med professionelle coaches, person- og relationsudviklere. De har bred erfaring i at arbejde med ledelses-, team-, og medarbejderudvikling. Vi sørger for at I udfordres både fysisk og mentalt. Her er særlig fokus på samarbejdet, tilliden og forståelsen af hinandens forskelligheder.

17.000 DKK ex. moms for op til 20 personer.
Dog minimum 10 personer

Teambuilding temaer
Udvikling af Lederskab, Samarbejde og Trivsel er nøgleordene i vores teambuilding pakker, med en masse sjove udfordringer og konkurrencer. I programmet kan indgå oplæg om et tema, som den enkelte virksomhed ønsker at sætte fokus på. Vores coach sikrer, at deltagerne medvirker aktivt og dermed opnår optimal læring og tager ejerskab for det der foregår.

Eksempler på temaer kan være:
• Personligt lederskab
• Ledelsesdilemmaer
• Præsentationsteknik
• At præsentere sig selv
• Konfliktnedtrapningsmodel
• Medarbejdermotivation
• Arbejdsglæde
• Stress på arbejdspladsen
• Forventningsafstemning
• Feedback
• Kommunikation
• Reflektionsrum
• Fokus på det der går godt