Brug for lederudvikling eller teamudvikling?

Eventhall i Århus tilbyder lederudvikling og teamudvikling i samarbejde med professionelle coaches, person- og relationsudviklere, som har bred erfaring i at arbejde med ledelses-, team-, og medarbejderudvikling. Sammen sørger vi for, at I udfordres både fysisk og mentalt, med særlig fokus på samarbejdet, tilliden og forståelsen af hinandens forskelligheder.

Teambuilding temaer
Teambuilding har mange facetter, og behovene kan være forskellige alt afhængigt af om I er et nyt team, der skal til at arbejde sammen eller et eksisterende team, der skal videreudvikles. Uanset behovet vil nogle af nøgleordene altid være roller, lederskab, samarbejde og trivsel.

Til den mentale del tager vi her udgangspunkt i en profil test (MRI-profilen), der hjælper team-medlemmerne til at forstå hinandens forskelligheder. Pakkerne krydres altid med fysiske udfordringer, hvor jeres forskelligheder bliver synlige og nye muligheder for samarbejde opstår.

Vi tilbyder 4 pakker

The Toolbox
Sparring på teamarbejdet: Alle få kendskab til basale gruppe dynamikker, der er med til at sikre mål og forventningsafstemning, så alle arbejder i samme retning.

The winning team
Bliv en bedre chef og få dine en dybere indsigt i dine kollegaers verdensbillede. Opstil mål til handling og skab resultater igennem et stærkt lederskab.

The challenger
Nyt team; sådan sikre du alle i teamet sætter mål og når dem.

From good to great
Ændringer i gruppen; Hvordan skaber i de bedste resultater når flere teams skal arbejde sammen.

 • The Toolbox
  Kr1.580
  • Team definitioner
  • Din personlige MRI profil
  • Tools til et velfungerende team
  • FUN session og refleksion
  • Opsamling og næste skridt
  • Varighed: 5 – 8 timer

THE TOOLBOX
Sparring på teamarbejdet: Alle fåR kendskab til basale gruppe dynamikker, der er med til at sikre mål og forventningsafstemning, så alle arbejder i samme retning.

Dag hos Eventhall

 1. Hvad er et team og hvorfor arbejde i teams?
 2. Forstå jeres egne og hinandens forskelligheder via en MRI profil.
  • Introduktion til MRI profilen.
  • Tag testen.
  • Gennemgang af profilen, herunder dialog om testresultatet.
 3. Hvordan skaber vi et velfungerende team?
 4. FUN session og refleksion.
 5. Opsamling og næste skridt.

Varighed: 5 – 8 timer

Pris pr. person ved min. 10 personer 1.580 kr. ex moms.

THE WINNING TEAM
Bliv en bedre chef og få dine en dybere indsigt i dine kollegaers verdensbillede.
Opstil mål til handling og skab resultater igennem et stærkt lederskab.

Dag hos Eventhall

 1. Hvad er et team og hvorfor arbejde i teams?
 2. Forstå jeres egne og hinandens forskelligheder via en MRI profil.
  • Introduktion til MRI profilen.
  • Tag testen.
  • Gennemgang af profilen, herunder dialog om testresultatet.
 3. Hvordan skaber vi et velfungerende team?
 4. Hvad har vi brug for fra vores leder?
 5. FUN session og refleksion.
 6. Opsamling og næste skridt.

Varighed: 5 – 8 timer

Pris pr. person ved min. 10 personer 1.720 kr. ex moms.

 • Challenger
  kr2.730
  • Team definitioner
  • Din personlige MRI profil
  • Tools til et velfungerende team
  • Teamets 5 R’er
  • FUN session og refleksion
  • O-løb (5 R’er)
  • Paintball og refleksion
  • Opsamling og næste skridt
  • Varighed: 7 – 8 timer

  • Hjemmeopgave (5 R’er)
  • Dag 2: Opsamling
  • Dag 2: Workshop Opsamling og næste skridt
  • Varighed: 2 timer
 • From good to great
  kr3.825
  • Team definitioner
  • Din personlige MRI profil
  • Tools til et velfungerende team
  • De 10 parametre for udvikling
  • FUN session og refleksion
  • O-løb (10 parametre)
  • Paintball og refleksion
  • Varighed: 7 – 8 timer

  • Hjemmeopgave: 10 parametre
  • Dag 2: Tilbagemelding på test
  • Dag 2: Workshop i teams
  • Dag 2: Opsamling og næste skridt
  • Varighed: 4 timer

THE CHALLENGER
Nyt team; Brug jeres styrker i teamet og nå målene.

Dag 1 hos Eventhall

 1. Hvad er et team og hvorfor arbejde i teams?
 2. Forstå jeres egne og hinandens forskelligheder via en MRI profil.
  Introduktion til MRI profilen.
  Tag testen.
  Gennemgang af profilen, herunder dialog om testresultatet.
 3. Hvordan skaber vi et velfungerende team?
 4. Introduktion til arbejdet med teamets 5 R’er (Rammer, Retning, Roller, Regler, Relationer)
 5. FUN session og refleksion.
 6. O-løb om teamets 5 R’er og refleksion.
 7. Paintball og refleksion.
 8. Opsamling og næste skridt.

Varighed: 7 – 8 timer.

 1. Hjemmeopgave omkring teamets 5 R’er.

Dag 2 hos kunden

 1. Workshop omkring teamets 5 R’er
 2. Opsamling og næste skridt.

Varighed: 2 timer.

pris pr. person ved min. 10 personer 2.730 kr. ex moms.

FROM GOOD TO GREAT
Ændringer i gruppen; Hvordan skaber i de bedste resultater når flere teams skal arbejde sammen

Dag 1 hos Eventhall

 1. Hvad er et team og hvorfor arbejde i teams?
 2. Forstå jeres egne og hinandens forskelligheder via en MRI profil.
  • Introduktion til MRI profilen.
  • Tag testen.
  • Gennemgang af profilen, herunder dialog om testresultatet.
 3. Hvordan skaber vi et velfungerende team?
 4. Introduktion til arbejdet med de 10 parametre for måling af teamets udvikling.
 5. FUN session og refleksion.
 6. O-løb om teamets 10 parametre og refleksion.
 7. Paintball og refleksion.

Varighed: 7 – 8 timer.

 1. Hjemmeopgave
  1. Test for måling af de 10 parametre for teamets udvikling.
  2. Testresultaterne sendes til GAARSTED træning og udvikling, så resultaterne kan klargøres til dag 2.

Dag 2 hos kunden

 1. Tilbagemelding på teamets parametertest.
 2. Workshop i teams med fokus på det/de enkelte teams udvikling på baggrund af testresultatet.
 3. Opsamling og næste skridt.

Varighed: 4 timer

Pris pr. person ved min. 10 personer 3.825 kr. ex moms.

Teambuilding sker i samarbejde med konsulenthuset GAARSTED træning og udvikling.

GAARSTED træning og udvikling er et udviklingshus, hvis overordnede mål er at skabe vedvarende kulturforandringer i organisationen, som understøtter jeres mission, vision, mål og strategier. Vores solide erfaring indenfor strategi-, medarbejder-, organisations- og ledelsesudvikling betyder, at vi kan skræddersy et udviklingsforløb, der passer præcis til jeres ønsker og behov.

Hos GAARSTED er kulturforandring og teamudvikling uadskillelige processer, fordi det enkelte teams kultur (normer og adfærd) er helt afgørende for virksomhedens succes med implementering af deres mission, vision, mål og strategier. Alle teams skal derfor have udviklet en kultur (en adfærd), der understøtter deres eget område, som igen skal støtte op om virksomhedens overordnede mål og strategier.

GAARSTED er kendt for at VI sammen skaber en fælles vedvarende kulturforandring på jeres arbejdsplads, der til en hver tid understøtter og udvikler organisationens mission, vision, mål og strategier, hvor kunden altid er i centrum. Det er samtidig med til at øge arbejdsglæden og trivslen på jeres arbejdsplads.

 —————————————————————————————————————————————

Generelt
Hvis der er behov for yderligere timer afregnes der med en timepris på 1.800 kr. for møder, coaching/sparring og øvrige konfrontationstimer. Ekstra workshops afregnes med 2750 kr. pr. time. Timerne skal på forhånd aftales med kunden og det er kun de aktuelt forbrugte timer, som faktureres. Ønsker kunden et specialdesignet forløb, laves der et særskilt tilbud på dette.

Kørsel, rejse- og opholdsomkostninger
Kørsels afregnes efter statens regler, og øvrige omkostninger afregnes i forhold til bilag.

Forplejning
Udgifter til forplejning og kursuslokaler, afholdes af Eventhall eller af den aktuelle kunde.

Sted
Procesdagene afholdes ved Eventhall, Aarhus og evt. hos den aktuelle kunde.

Når deltagerne tages ud af deres vante rammer, er det muligt at se dagligdagen i et andet perspektiv. Det er en øjenåbner for både det samlede team og de enkelte medlemmer af teamet. For at få det optimale ud af forløbet, vil hver teamudviklingspakke tilpasses specifikt til det enkelte team. Det sker i tæt samarbejde med lederen af teamet.

Alle priser er angivet som pris pr. person ved min. 10 personer ex moms.